• Hem
  • Internfeministi...
sida

Internfeministiska gruppen

Internfeminism är en central del av den feministiska organiseringen i Vänsterpartiet. Genom en internfeministisk förståelse kan vi skapa en mer jämställd organisation, där kvinnor har lika stor makt som män. Vänsterpartiets internfeministiska studier ska tillhandahålla kunskap och verktyg för medlemmar att se, förstå och förändra könsmaktsordningen på alla nivåer i partiet.
Vänsterpartiet i Kronoberg har en internfeministisk grupp med medlemmar från distriktets partiföreningar. Gruppen erbjuder handledning och organisering i det internfeministiska arbetet.
Representanter för Vänsterpartiet i Växjö kommun:
Maria Garmer (sammankallande),
Pernilla Ramström och
Atti Andersson.

Vid frågor kontakta [email protected]

Dela den här sidan:

Kopiera länk