• Hem
  • Förtroendevalda...
sida

Förtroendevalda

Här hittar du kontaktuppgifter till Vänsterpartiets förtroendevalda i Växjö kommun.

Maria Garmer
[email protected]
Ledamot kommunfullmäktige
Ledamot kommunstyrelsen
Andre vice ordförande Växjö kommunföretag AB (VKAB)
Ersättare kommunstyrelsens hållbarhetsutskott
Ersättare krisledningsnämnden

Johnny Werlöv
[email protected]
Gruppledare
Ledamot kommunfullmäktige
Ersättare kommunstyrelsen
Ledamot tekniska nämnden
Ersättare kommunstyrelsens  organisations- och personalutskott
Ledamot kommunstyrelsens valberedning

Björn Kleinhenz
[email protected]
Gruppledare
Politisk sekreterare
Ledamot kommunfullmäktige
Ledamot utbildningsnämnden
Styrelseledamot Braåsgården

Carin Högstedt
[email protected]
Ledamot kommunfullmäktige
Ledamot omsorgsnämnden

Elisabet Flennemo
Ledamot kommunfullmäktige
Ledamot nämnden för arbete och välfärd

Håkan Frizén
Ersättare kommunfullmäktige
Ledamot kultur- och fritidsnämnden
Styrelseledamot Växjö fastighetsförvaltning AB (VÖFAB)

Ann-Christin Eriksson
Ersättare kommunfullmäktige
Ersättare kommunfullmäktiges valberedning
Ersättare Värends räddningsförbund
Styrelseledamot Växjö energi AB (VEAB)

Ylva Jönsson
Ersättare kommunfullmäktige
Styrelseledamot Vidingehem AB

Örjan Mossberg
Ordförande kommunens revisorer

Kristian Rappner
Ersättare valnämnden
Ersättare omsorgsnämnden

Anders Göranson
Styrelseledamot Växjöbostäder AB
Ersättare överförmyndarnämnden

Mikael Karlsson
Ledamot byggnadsnämnden

Stephan Hruza
Ersättare byggnadsnämnden

Ida Qvarnström
Ersättare kultur- och fritidsnämnden

Anna Bertland
Ledamot miljö- och hälsoskyddsnämnden

Frida Sandstedt
Ersättare miljö- och hälsoskyddsnämnden

Jonna Ahlqvist
Ersättare nämnden för arbete och välfärd

Karolina Allgulin
Ersättare tekniska nämnden

Pernilla Ramström
Ersättare utbildningsnämnden

Max Hansson
Ersättare Videum AB

Gertrud Andersson
Ersättare Gustafsson J P Stiftelse

Staffan Sandström
God man för jordbruk och skogsfastigheter

Dela den här sidan:

Kopiera länk