Interpellationer

Krav på utförsäljningen. Hur gick det?

Även de nya privata fastighetsvärdarna ska in i systemet med bostadsförmedling, Boplats Växjö.
Det ska finnas ett antal sociala lägenheter även när privatiseringen genomförts.
Men hur gick det med detta?
Örjan Mossberg (V) tar upp flera viktiga frågor i en interpellation till Per Schöldberg (C).

 

INTERPELLATION 

till kommunalrådet Per Schöldberg 

 om fullmäktiges krav i samband med försäljningen av 2069 lägenheter. 

 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade 15 mars 2016 att sälja 2069 lägenheter till privata bolag.  

I beslutet som togs med röstsiffrorna 33-26 ingick att Växjöbostäder skulle ställa krav på köparna: 

att ansluta de köpta lägenheterna till den kommunala bostadskön  

att ett visst antal lägenheter kan utnyttjas av Arbete och Välfärd och Omsorgen 

att inte ombilda lägenheterna till bostadsrätter 

att studentlägenheter ska fortsätta vara studentlägenheter 

Med anledning av fullmäktiges beslut vore det intressant att få svar på frågan hur det blev i verkligheten.  

Därför frågar jag: 

Hur gick det med de fyra villkoren? 

Finns det någon uppföljning av försäljningen i övrigt? 

Om inte, när kommer en utvärdering? 

 

Växjö 6/4 2018 

Örjan Mossberg (V) 

ledamot kommunfullmäktige

Dela den här sidan:

Kopiera länk