Reservationer

Alliansen slösar med energi i Tekniska nämnden.

Ekonomiskt och miljömässigt lönsamma investeringar borde inte få vänta om Växjö någonsin ska bli Europas Grönaste Stad, skriver Örjan Mossberg i en reservation. Vänsterpartiet vill göra investeringarna nu.

 

Reservation ärende 19. TN 2018 03 28

Växjö kommun ska byta ut gamla gatlysen mot moderna LED lampor. Frågan i TN har blivit i vilken takt. På tre år säger Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. På nio år säger den moderatstyrda alliansen trots att det ger sämre ekonomi, sämre miljö och sämre trafiksäkerhet.

Faktum är att det handlar om en lönsam investering. Utbytet sänker den årliga driftkostnaden inklusive alla kapitalkostnader. Dessutom reduceras energiförbrukningen radikal. Bra för ekonomin och bra för miljön. Dessutom ger de moderna lamporna ett bättre ljus som kan styras efter behov på olika sätt. Det ökar trafiksäkerheten.
Allt talar alltså för ett snabbt utbyte.

Ekonomiskt och miljömässigt lönsamma investeringar borde inte få vänta om Växjö någonsin ska bli Europas Grönaste Stad.

Jag reserverar mig till förmån för vårt eget yrkande som är bra för kommunens ekonomi och för miljö och trafiksäkerhet.

Örjan Mossberg (V)

Dela den här sidan:

Kopiera länk