Motioner

Öka grundbemanningen i äldreomsorgen

Motion till Växjö kommunfullmäktige

Om att höja grundbemanningen i äldreomsorgen

Under pandemin har vi kunnat läsa många gånger om kroniskt underbemannade verksamheter inom äldreomsorgen. I en rapport från Kommunal 2022, ”En bättre arbetsmiljö är möjlig”, framgår att 7 av 10 av deras medlemmar är oroliga för att inte orka arbeta fram till pension. Hälften har svårt att hinna med att ta korta pauser minst någon gång i veckan. 37 % anser att bemanningen sällan eller aldrig är tillräcklig, 43 % känner sig dagligen kroppsligt trötta, 37 % psykiskt trötta efter ett arbetspass.

Riskerna med en arbetsmiljö som inte tillåter återhämtning är naturligtvis höga sjuktal, svårt att rekrytera och därmed en ond cirkel. Vem söker sig till ett arbete som inte har gott rykte, och framför allt – vem stannar på ett sådant?

I Växjö kommun har antalet tillsvidareanställda inom omsorgen minskat flera år i sträck. En liten del kan förklaras med organisationsförändring. Vi vill se en genomgripande reform som utgår från minst 90 % tillsvidareanställda och alla ska ha adekvat utbildning. De ska också få fortbildning i den takt som utvecklingen skapar nya rön inom området. Allt för att omsorgstagarna ska möta personal med tid och ork att fullfölja sina uppdrag.

Vi tror att Växjö kommun kan bättre. Vi tror att det finns möjligheter att skapa arbetsplatser inom omsorgen som låter tala om sig för god arbetsmiljö, sänkta sjuktal och mycket nöjda omsorgstagare. Ja, det kostar pengar. Det sparar pengar också och lidande. Det är nödvändigt för att få fler att arbeta kvar, att trivas och möjliggör kontinuitet, som är bra för alla inklusive oroliga anhöriga. Fler arbetskollegor på arbetsplatserna ska göra livet för alla berörda bättre.

Således hemställer vi

att fullmäktige beslutar uppdra till omsorgsnämnden att höja grundbemanningen i hemtjänst, hemvård och på särskilda boenden.

Växjö 2022-03-18

Carin Högstedt (V)

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk