Motioner

Nya arbetssätt för låga hyror i nyproduktion

Idag är det många som inte kan flytta hemifrån eller skaffa större bostad när de bildar familj. Alternativt tvingas de belåna sig långt över vad de klarar av. Bostadsutmaningarna måste mötas med politiskt ansvarstagande i form av en bostadspolitik med höga ambitioner. Allmännyttan spelar en central roll både för en social bostadspolitiken och för bostadsförsörjningen i stort. Genom det allmännyttiga bostadsbolaget kan kommunen påverka vad och hur mycket som byggs. De kommunalt ägda bostadsbolagens kärnuppdrag är att tillhandahålla hållbara hyresrätter med hyresnivåer som invånarna har råd med. 

 I kommunsverige finns ett antal exempel på tillvägagångssätt som håller hyrorna nere vid nyproduktion. Hyrorna kan baseras på låneränta istället för kalkylränta och räntan kan låsas över en längre tid. Rabattsystem där hyresgäster får en hyresrabatt som succesivt trappas ner under en tioårsperiod kan nyttjas. Andra exempel är att delar av vinst vid försäljning av bostadsrätter håller nere hyrorna på hyresrätter som byggs inom samma projekt. Det går med dessa metoder att sänka hyrorna i nyproduktion utan att bryta mot Allvillagen och utan att riskera allmännyttans ekonomi.  

Mot bakgrund av detta yrkar Vänsterpartiet 

att Vidingehem uppdras att planera för att bygga hyresrätter där hyrorna hålls nere genom att basera dem på låneränta och rabattsystem. 

att man ser över möjligheten att arbeta fram samverkansavtal med aktörer som är intresserade av en modell där de återinvesterar delar av vinsten från försäljning av bostadsrätter för att subventionera hyra i hyresrätter inom samma projekt. 

Växjö 2022-02-22

Maria Garmer (V)

Johnny Werlöv (V)

Dela den här sidan:

Kopiera länk