Motioner

Öka takten i utbyggnaden av laddinfrastruktur

2021 var 45 procent av alla sålda nybilar laddningsbara, utvecklingen går fort och det gäller att Växjö kommun arbetar proaktivt för att se till att tillgodose nya behov hos kommunens resenärer. En del av detta är en väl utbyggd laddinfrastruktur. Vi har redan kommit långt, nu krävs det dock att vi höjer intensiteten i arbetet så att hela kommunen får tillgång till laddplatser.

Kommunen har en redan tillgång till parkeringsplatser i anslutning till sina bostadsområden, skolor och lokaler. Detta är naturliga platser på vilka laddstolpar kan sättas upp för att öka tillgången. Detta gäller såväl i centrala Växjö som i kommunens mindre tätorter.

Mot bakgrund av detta yrkar Vänsterpartiet

att VEAB får i uppdrag att placera ut fler laddstolpar i kommunens samtliga tätorter i samråd med de kommunala fastighetsbolagen.

Växjö 2022-02-077

Johnny Werlöv (V), ledamot tekniska nämnden

Maria Garmer (V), ledamot kommunstyrelsen

Ann-Christin Eriksson (V), styrelseledamot VEAB

Dela den här sidan:

Kopiera länk