Skrivelser

Förstärk bemanningen på kommunens fritidsgårdar

Skrivelse till utbildningsnämnden

Förstärk bemanningen på kommunens fritidsgårdar

Under senvåren 2021 fattades ett beslut av utbildningsförvaltningen om att minska bemanningen på fritidsgårdarna i Lammhult och Braås. Bakgrunden var ett ökat behov av personal i centrala Växjö. Vi ser behov av att stärka fritidsgårdarna i centrum och samtidigt värna och behålla verksamheten på de mindre orterna. Utbudet av fritidsaktiviteter utanför centrum är begränsat och beslutet har lett till att man exempelvis på fritidsgården i Braås fått minska sina öppettider.

Lammhult och Braås är båda orter med utmaningar kopplade till socioekonomi. Därför är det av extra stor vikt att det i anslutning till skolorna erbjuds en meningsfull fritid och att barn och ungdomar kan skapa trygga relationer till vuxna i skolmiljön. Generösa öppettider och god bemanning på fritidsgården är en förebyggande insats som syftar till att även stärka måluppfyllelsen i skolan.

Inte minst ur ett landsbygds- och likvärdighetsperspektiv är det viktigt att erbjuda hela kommunens barn och ungdomar aktiviteter på den fria tiden, här spelar fritidsgårdarna en viktig roll.

Mot bakgrund av detta yrkar vi

att bemanningen förstärks på fritidsgårdarna i Lammhult och Braås.

2021-11-15

Martina Forsberg (S), andra vice ordförande utbildningsnämnden

Björn Kleinhenz (V), ledamot utbildningsnämnden

Dela den här sidan:

Kopiera länk