Skrivelser

Arbetsstipendium för kulturskapare som drabbats av coronapandemin

 

Under dagens kommunstyrelsesammanträde beslutades att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att arbeta fram en plan för hur extra arbetsstipendier till kulturskapare som drabbats av coronapandemin kan komma till stånd. Detta efter en skrivelse från Maria Garmer (V) och Håkan Frizén (V).

Pandemin har medfört utmaningar för Sveriges kulturskapare, så även i Växjö kommun. Inställda konserter, vernissager, konstrundor, föreställningar med mera har inneburit inkomstbortfall och negativa konsekvenser för såväl enskilda utövare som kulturlivet i stort.

– Det känns väldigt bra att skrivelsen tas emot så positivt, säger kommunstyrelseledamot Maria Garmer (V). Kulturen har en stor betydelse för människors livskvalitet och hälsa, den bidrar även till att skapa en attraktiv miljö i Växjö kommun.

– Kulturarbetare är en grupp som haft det svårt under det senaste året, att säga ja till att fördela extra arbetsstipendier är ett sätt för Växjö kommun att ta ställning och visa att kulturen är viktig, säger Håkan Frizén som är Vänsterpartiets ledamot i kultur- och fritidsnämnden.

Exakt när de extra arbetsstipendierna kan delas ut är inte klart utan frågan behandlas nu av kultur- och fritidsnämnden.


Skrivelse till kommunstyrelsen

Arbetsstipendium för kulturskapare som drabbats av coronapandemin

Pandemin har medfört utmaningar för Sveriges kulturskapare, så även i Växjö kommun. Inställda konserter, vernissager, konstrundor, föreställningar med mera har inneburit inkomstbortfall och negativa konsekvenser för såväl enskilda utövare som kulturlivet i stort.

Kulturen har en stor betydelse för människors livskvalitet och hälsa, den bidrar även till att skapa en attraktiv miljö i Växjö kommun. Med syfte att stärka det fria kulturlivet under en period som präglas av restriktioner och nedstängda verksamheter, vill vi avsätta extra medel till arbetsstipendier för verksamma kulturutövare i Växjö kommun. Stipendierna ska utgöra ett komplement till andra former av stöd på lokal, regional och statlig nivå.

Mot bakgrund av ovanstående yrkar Vänsterpartiet

att en summa på 500 000 kronor avsätts för arbetsstipendier till fria kulturskapare som drabbats av coronapandemin.

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk