Skrivelser

OM ATT TA FRAM EN REDOVISNING AV PERSONALSAMMANSÄTTNINGEN OCH ANTAL MEDARBETARE UNDER VARJE CHEF INOM OMSORGSFÖRVALTNINGEN

Till omsorgsnämnden i Växjö kommun

I årsredovisningen för 2020 framgår hur många medarbetare i förvaltningen som är tillsvidareanställda och antal tidsbegränsade anställningar med månadslön. Båda grupperna har minskat med ca 50 vardera under 2020. Saknas gör alla de timanställda, vikarier och övriga mer osäkra anställningarna. För helheten bör nämnden och kommunen redovisa alla anställningar fördelade på yrkeskategorier (och självfallet på kvinnor/män). Det är också viktigt att få redovisat hur många personal som chefer har att leda.

Under pandemin har vi erfarit hur just personalens sammansättning inom vård och omsorg ansetts vara en bidragande orsak till att covid 19 spritt sig inom särskilda boenden och i hemtjänst/hemvård. Många timanställda med osäker arbetssituation, för få sjuksköterskor, avsaknad av möjlighet i kommuner att anställa läkare, för få anställda, för många personal per chef har diskuterats och skrivits spaltkilometrar om. Hur ser det ut i Växjö kommun? Vad vore optimalt? Skillnader offentligt/privat?

Vi vill

Att omsorgsnämnden låter ta fram en rapport om personalens sammansättning och antal personal per chef

Samt att redovisningen används som underlag för en bedömning i nämnden vad som eventuellt ska förändras och vilka resurser som krävs för det.

 

Växjö 20210225

Carin Högstedt (V)

Tomas B Lindahl (V)

 

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk