Reservationer

Ärende vilandeförklaring av platser på särskilda boenden

Nämndens majoritet har beslutat att förklara 15 platser vilande och flytta på 9 omsorgstagare på Östregården och Lammengatan.

I underlag till beslutet sägs att ”De senaste åren har färre ansökningar till plats på särskilt boende inkommit till kommunen och trenden är att de som beviljats plats tackar nej”. Vi hävdar att under senaste året, 2020 och pandemin, har människor tackat nej, av rädsla för smitta. I övrigt har de sökande oftare fått nej till sina ansökningar efter ändringar i regelverket. Tomma platser beror också i hög grad på överetablering på grund av fri etablering i och med politiskt beslut om LOV (lagen om valfrihetssystem).

Ska nu hyresgäster, dessa som ofta benämns och är ”de sköraste”, flytta på grund av pandemin och LOV? -Nej, säger vi, nej.

Från 2023 ökar antal äldre kraftigt i kommunen. Förhoppningsvis går pandemin över innan dess och platserna inom särskilda boendena kommer att fyllas. Lammengatan fyller en viktig funktion i en större ort med stor gles- och landsbygdsomnejd. Östregården är omtyckt boende i staden Växjö.

Vi reserverar oss härmed mot majoritetens beslut att flytta hyresgäster/ omsorgstagare.

20210225

Carin Högstedt, (V)

Tomas B Lindahl, (V)

Dela den här sidan:

Kopiera länk