Motioner

Växjö kommun saknar handlingsplan för full deaktighet för personer med funktionsnedsättningar

Men nu – tredje gången gillt! – ska det bli! Eller? Den totala oförståelsen har två gånger tidigare visats våra motioner  i detta ämne i fullmäktige. Andra kommuner har handlingsplaner, mål, ansvariga, uppföljningar. För att nämna några – Ljungby, Borås, Uppsala, Eskilstuna… En plan är ett redskap för att komma framåt med tillgängligheten, få systematik i arbetet. Nu är det ad hoc i Växjö kommun vad som kommer upp till ytan. Se nedan vår motion!

MOTION

Till Växjö kommunfullmäktige

Om en handlingsplan för full delaktighet för personer med funktionsnedsättningar

 

Tredje gången gillt! sägs det. Detta är Vänsterpartiets fullmäktigegrupps tredje försök att få fram en handlingsplan för full delaktighet för personer med funktionsnedsättningar i Växjö kommun.

Växjö kommun saknar en sådan plan. Det begränsar ambitionerna och gör arbetet i  samverkansråden famlande. Vad vill Växjö kommun? Vilka är målen? Vems är ansvaret? Får det kosta något?

Den rapport om 2017 års tillgänglighetssatsningar som nämnder och styrelser skickat till Kommunstyrelsens samverkansråd visar att flertalet tolkar tillgänglighet som fysisk tillgänglighet för rörelsehindrade i lokaler och utemiljö. Det är förvisso viktigt. Men tillgänglighet för personer med funktionsvariationer handlar om så mycket mer; arbete/sysselsättning, möjlighet att ta del av och utöva idrott och kultur, kollektivtrafik/färdtjänst, information och möjlighet att delta i samhällsdebatt, motion, utbildning, fritidsgårdar, lekplatser, bostäder…

Vi ser att många kommuner har handlingsplan för tillgänglighet. Vi ser att t ex Uppsala kommun har ”ett aktiverande dokument” sedan 2016. Planen utgår från FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (som Sverige skrivit under) och bryter ner de övergripande målen i en handlingsplan med delmål/åtgärd, huvudansvarig och andra berörda aktörer. Ett enkelt upplägg – värt att ta efter. Borås kommun har sedan 2017 en handlingsplan. Den svarar på frågorna:  Vad ska göras? Varför ska just det göras? När ska det vara klart? Vem har ansvaret? När och hur ska uppföljning ske? Också tydligt och värt att begrundas som efterföljansvärt. Det viktiga är att vi kan starta ett systematiskt tillgänglighetsarbete i Växjö kommun och inkludera alla personer med funktionsvariationer. Vi vill inte ha en handlingsplan för planens skull utan för att underlätta och stimulera till åtgärder. Vi ser den som ett redskap, ett verktyg, för att komma framåt. I diskussionen kring handlingsplan bör vi också komma överens om vad som innefattas i begreppet tillgänglighet förutom den rent fysiska möjligheten att ta sig fram med rullstol t ex.

Vi hemställer

Att Växjö fullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram en handlingsplan för full delaktighet för personer med funktionsnedsättningar och att den ska vara klar vid årsskiftet 2018-19

Växjö 180504

Carin Högstedt                     Eva-Britt Svensson

Dela den här sidan:

Kopiera länk