Interpellationer

Svårt att få personal till förskolan och grundskolan

Växjö kommun har haft höga ambitioner och hög andel behörig personal inom skolan. Nu är det inte så längre. Hur ser det ut och vad kan göras? Undertecknad ställer frågor till utbildningsnämndens ordförande (M).

 

INTERPELLATION

 

Om andelen behörig personal i förskola/grundskola/gymnasium och fritidshem

 

Till Pernilla Tornéus, (M),  ordförande i utbildningsnämnden i Växjö kommun

 

 

BAKGRUND

I många branscher råder svårigheter att rekrytera rätt personal, både i offentlig och privat verksamhet. Det är det problem som nämns mest frekvent när en talar med företagsledare och chefer i vård/omsorg och inom skolvärlden. Det är mycket oroande att träffa förskolepersonal, som berättar att på min avdelning/förskola finns ingen behörig förskolelärare.

FRÅGOR

1.      Hur ser personalsituationen ut de senaste fem åren i förskolan, grundskolan, gymnasiet och fritidshemmen? Andel förskollärare/lärare/barnskötare/behörig personal och ej behörig?

2.      Hur har grupperna/klasserna utvecklats de senaste fem åren i förhållande till personaltätheten?

3.      Vad görs för att rekrytera behörig personal och vad kan mer göras?

 

Carin Högstedt, (V)

180419

Dela den här sidan:

Kopiera länk