Motioner

Fria arbetskläder inom yrken som behöver

I Växjö kommun är det inte självklart att personal med ibland risk för smuts och gegga har fria arbetskläder. Inte om personal är inom kvinnodominerade yrken. Vissa enheter har infört det, men tar de pengarna från sin egen verksamhet. Rätten till arbetskläder ska finnas för alla inom fritids- och förskola, anser Vänsterpartiet.

 

Motion

Till kommunfullmäktige i Växjö

 Rätt till arbetskläder för personal inom förskole- och fritidshemsverksamhet i Växjö kommun

 Merparten av de anställda inom mansdominerade arbetsplatser i Växjö kommun har sedan lång tid tillbaka tillgång till kläder anpassade efter årstiderna. Detta gäller inte för de flesta kvinnor, som arbetar inom förskole- och fritidshemsverksamheten och i ur och skur utför ett fantastiskt pedagogiskt arbete.

Som ett led i att uppnå jämställdhet måste de kvinnodominerade yrkesgrupperna inom förskole- och fritidshemsverksamheten få samma rättigheter till kläder anpassade för utomhusaktiviteter. Det kan inte vara värdigt Växjö kommun 2018 att låta detta vara en könsfråga!

Chefer på vissa förskolor och fritidshem prioriterar redan idag inom sin budget inköp av kläder till sin personal. Detta får då bli på bekostnad av något annat. Så ska det inte behöva vara.

Idag måste alltså de allra flesta, som arbetar inom förskole- och fritidshemsverksamheten använda sina privata kläder vid olika utomhusaktiviteter.  Kläderna måste tvättas ofta och slitaget är stort. Detta är en orimlig kostnad för personalen. De ska inte behöva ta pengar ur ”egen ficka” för att kunna bedriva en bra pedagogisk utomverksamhet i alla väder!

Arbetskläder för förskole- och fritidshemspersonal är:

·         Jämställdhetsfråga i praktiken

·         En arbetsmiljöfråga

·         Signaler om professionalitet – höjd yrkesstatus

·         Bra ur rekryteringssynpunkt

Med anledning av ovanstående föreslår Vänsterpartiet i Växjö kommun kommunfullmäktige besluta

·         Att uppdra åt utbildningsnämnden att tillhandahålla personalen inom förskole- och fritidshemsverksamheten i Växjö kommun ändamålsenliga arbetskläder för utomhusbruk.

Växjö 21 mars 2018

Ann-Christin Eriksson (V)

Dela den här sidan:

Kopiera länk