Reservationer

Cykelvägar prioriteras dåligt i moderaternas Växjö

– Asfalt på bilvägarna finns det gott om. En cykelväg på 200 meter i Helgevärma får dock vänta med hårdgjord yta. Helt fel, säger Örjan Mossberg (V). Växjö är knappast på väg att bli Europas Grönaste Stad med en sådan prioritering.

 

Reservation ärende 9. TN 2018 03 28

Ett medborgarförslag om att göra en cykelväg i Helgevärma rimlig att cykla på året runt avvisas av en stor majoritet i TN.

Beslutet är ordagrant:
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att under våren 2018 utförs bärighetshöjande och avvattnande åtgärder på den aktuella sträckan. Dock är det inte aktuellt med hård yta så som asfalt eller oljegrus.

Att avvisa en hårdgjord yta på 200 meter för cyklister strider mot fullmäktiges beslut i Transportplanen där inriktningen är att prioritera cyklande och gående framför bilismen.
I Helgevärma liksom i alla delar av kommunen finns det gott om hårdgjorda ytor för bilister men här ska cyklisterna ha det sämre än bilisterna.

Enkla åtgärder som gynnar cyklandet borde inte få vänta om Växjö någonsin ska bli Europas Grönaste Stad.

Jag reserverar mig till förmån för vårt eget yrkande: bifall till medborgarförslaget.

Örjan Mossberg (V)

Dela den här sidan:

Kopiera länk