Insändare

Reell frihet även som 65+ och med krämpor

Det är brist på behörig personal inom äldreomsorgen. Det är rekryteringsproblem. När det saknas personal blir de som är kvar stressade och pressade. Stressrelaterade sjukdomar ökar. Ond cirkel uppstår. Ingen vårdtagare, ingen medarbetare, inga anhöriga, ingen omsorg mår väl av situationen. Vad kan göras?

Här är några av de mål och förslag som Vänsterpartiet har föreslagit före valet (en del sedan åratal tillbaka):

Vi vill gå lite utanför boxen genom att starta försök på ett par arbetsplatser med kortare arbetsdag, minst en inom omsorgen och samma inom socialtjänsten. Genom följeforskning kan arbetsgivare och facken få reda på vad som händer på en arbetsplats, där medarbetarna har tid och ork. Hur påverkas trivsel, stress, sjukskrivningar, kvalitén på vård och omsorg, vårdtagarnas upplevelser av vardagen?

Vi vill fortsätta utanför boxen med försök där medarbetare i hemtjänsten inom något geografiskt område får testa att laga mat hemma hos den som ska äta. Hur påverkas vårdtagarens måltidsupplevelse, delaktighet? Är detta en möjlighet att minska äldre/funktionsnedsatta hemmaboendes ensamhet och oro? Vi tror det, men vi startar med försök för att få mer erfarenheter.

Växjö kommun ska vara en arbetsplats som låter tala om sig, sticka ut, vara progressiv. Delade turer, visstidsanställningar och minutstyrning hör definitivt inte till det som lockar fler till omsorgsyrken. Det borde tillhöra det förgångna. Istället ska medarbetarna ges mer makt över sin arbetssituation. Intraprenader är ett sätt att låta personalen styra mer över sin budget och innehållet i verksamheten på till exempel ett äldreboende. Det handlar egentligen i grunden om att arbetsgivaren har tillit till sin personal.

I Vänsterpartiet talar vi om reell valfrihet. Med det menar vi att även skröpliga, åldersrika personer ska kunna fortsätta sitt vardagsliv med ett innehåll som är självvalt: Intressen, fritid, kultur, mat, TV-serier, Facebook, lusten till det ena eller andra finns där. Ingenting upphör på grund av en åldersgräns. Valfrihet kan heller inte begränsas till att välja en privat eller kommunal utförare. ”Valen” görs fortfarande av en myndighet, inte den berörda enskilde individen. Det vill vi ändra på.

Därför anser vi att efter 85 ska invånare ha rätt till plats på särskilt boende utan myndighetsbeslut. Det ska räcka med att en person vill bo så. En vårdtagare som bor hemma ska kunna förfoga över vissa hemtjänsttimmar till det den önskar göra, utan myndighetsbeslut. Det är faktiskt sådana små reformer som kan skapa meningsfullt vardagsliv även sent i livet.

Vi har noterat att flera partier i valrörelsen var inne på samma tankegångar om frihet i äldreomsorgen. Så gott som alla tycker också att det ska byggas trygghetsboenden. Vi ser fram mot att få stöd när vi kommer med våra förslag under kommande mandatperiod. Växjö kommun kan och ska vara en föregångskommun ifråga om omsorgsbehövandes delaktighet och stöd i sitt vardagsliv.

Carin Högstedt, Mikael Vester

(SMP 2018-12-17)

Dela den här sidan:

Kopiera länk