Insändare

Bakåtsträvande budget med flera hot

Den budget som M och KD lade fram och som röstades igenom med stöd av SD i onsdags är ett steg i fel riktning. Ur flera perspektiv är detta dokument att betrakta som bakåtsträvande, ojämlikt och icke jämställt.

Samma vecka som klimattoppmötet hölls presenterades en budget där M och KD visar tecken på bakåtsträvan i en tid där det krävs tydliga steg framåt. Sänkning av anslag till Naturvårdsverket på med 100 (M) respektive 109 (KD) miljoner kronor. Därutöver avskaffas flygskatten och lantbruket ges ökad befrielse från koldioxidskatt för dieselbränsle. På det hela taget en allt annat än progressiv klimatpolitik.

Fördelningspolitiskt ser M och KD till att de som har mycket får mer och de som har lite får mindre.

Ett antal specifika punkter i budgeten bör nämnas som har med fördelning att göra.

Tredubblat RUT-avdrag från 25 000 till 75 000 kronor om året, en reform som gynnar de med högst inkomst.

Slopad avdragsrätt för fackföreningsavgiften. Slopandet av denna motsvarar ungefär skattesänkningen för de som tjänar under 30 000 kronor i månaden, vilket i praktiken innebär att fackanslutna inom detta inkomstskikt blir helt utan skattesänkning.

Höjning av gränsen för statlig inkomstskatt till 42 000 kronor i månaden i nya budgeten. Dubbel vinst för en grupp höginkomsttagare som får sänkt jobbskatt och dessutom slipper betala statlig inkomstskatt.

Nedläggningen av Jämställdhetsmyndigheten skickar en helt felaktig signal om vilken väg vi borde gå som samhälle. Att det dessutom sker precis vid tiden för hundraårsjubileet av allmän och lika rösträtt lämnar en unken smak efter sig.

Nu måste vi som Vänsterpartister peka på andra sätt och nya riktningar. De finns och de kan leda till ett mer jämlikt och jämställt samhälle. Naturligtvis måste allt ske med klimatet och miljön i fokus, det har aldrig varit viktigare.

Björn Kleinhenz, Maria Garmer, Johnny Werlöv

(SMP 2018-12-19)

Dela den här sidan:

Kopiera länk