Insändare

Hyresgäster drabbas av dubbelbeskattning

Kommunala Växjöbostäder föreslår en hyreshöjning med sju procent. Det är en kraftig höjning, långt över de rekommendationer som kommer från bland andra Fastighetsägarna. Växjöbostäder hänvisar till att dagens hyror ligger lågt i jämförelse med andra hyresrätter. Björn Johansson från Hyresgästföreningen påpekar dock i Smålandsposten att det är en missvisande beskrivning då Växjöbostäder hänvisar till snittpriser, i stället för att jämföra med liknande objekt.

Vidare anser Växjöbostäder att höjningen är nödvändig för att kunna tillgodose de renoveringsbehov som finns, men vetskapen om att lägenheterna har underhållsbehov kan ju knappast ha dykt upp ur tomma intet? Varför har de blågröna i så fall inte låtit en större del av Växjöbostäders vinst stanna i bolaget för att täcka dessa behov?
I de blågrönas budget för 2019 ska ett vinstuttag på 98,8 miljoner kronor också täcka kostnader även i verksamheter som inte har med hyresrätterna att göra. En sorts dubbelbeskattning av hyresgästerna för att undvika en skattehöjning för alla medborgare.

Och vad hände med intäkterna från utförsäljningen av de 2 069 lägenheterna som försvann från Växjöbostäder, var inte tanken att de skulle användas bland annat för att rusta upp? Nu är det hos hyresgästerna notan landar när en för stor del av vinsten plockats ut ur bolaget för att täcka kostnader för kommunens ordinarie verksamheter.

Vänsterpartiet har varit tydliga med att det är en kortsiktig och ojämlik lösning att låta uttag från de kommunala bolagen täcka alltför stora kommunala kostnader. I vår budget för 2019 förslår vi en skattehöjning på 40 öre per intjänad hundralapp. Det skulle ge ökade skatteintäkter på 80 miljoner kronor. Så bidrar vi gemensamt och ökar resurserna till skola, omsorg och hållbart boende.

Slutligen går det att läsa i Smålandsposten den 24 oktober att Växjöbostäders VD Maria Säterdal anser att det är dags för en attitydförändring hos hyresgästföreningarna. Inställningen att en låg hyra är bra, ska bytas mot att rätt hyra är bra.

Hyresgästföreningarnas uppgift är att bevaka hyresgästernas intresse, vilket betyder att denna föreslagna attitydförändring går stick i stäv med deras uppdrag. För vad hjälper förändrade attityder de som redan lever på marginalen, kanske har sitt första jobb eller är pensionär eller student?

För de som bor i en lägenhet som i dag kostar cirka 7000 kronor i månaden blir det en höjning på nära 500 kronor månaden. Vänsterpartiet i Växjö tycker att allmännyttan bör sträva efter rimlig hyra och kontinuerligt underhåll.

Maria Garmer (V), Björn Kleinhenz (V), Johnny Werlöv (V), Elisabet Flennemo (V)

Dela den här sidan:

Kopiera länk