Skrivelser

P-platser vid Vida Arena och Araby Park Arena

Skrivelse till Tekniska nämnden i Växjö 2018 09 28

P-platser vid Vida Arena och Araby Park Arena

Det finns P-platser för funktionshindrade vid de flesta entréerna i Arenastaden. Ofta är det två handikapp-P-platser vid de större entréerna.

Men det saknas sådana P-platser vid den viktigaste entrén till Vida Arena, dvs den östra entrén.

Vid Araby Park Arena saknas P-platser för funktionshindrade.

Vi förslår därför att tekniska förvaltningen får i uppdrag att verka för

att lämpligt antal P-platser för funktionsnedsatta med P-tillstånd ordnas utanför östra entrén till Vida Arena där det också är entré till en gymnasieskola och till många bostäder.

att lämpligt antal P-platser för funktionsnedsatta med P-tillstånd ordnas vid Araby Park Arena.

för Vänsterpartiets arbetsgrupp Tillgänglighet för alla

Örjan Mossberg (V)

ledamot i tekniska nämnden

Dela den här sidan:

Kopiera länk