Växjövänstern bloggar

Vänsterpartiet satsar på studenterna

Igår (26/8) presenterade Jonas Sjöstedt ett nytt förslag som tryggar ekonomin för landets studenter även under sommarmånaderna. Vänsterpartiet vill införa ett semestertillägg i vårterminens studiemedel. I Växjö kommun bor många studenter så detta är ett glädjande besked. Det är verkligen inte alla studenter som har möjlighet att få ekonomiskt stöd av sina föräldrar under den där jobbiga tiden mellan vårterminens sista studiemedelsutbetalningen och den första löneutbetalningen. Det ska vara möjligt för alla att studera på högskolor och universitet – oavsett föräldrars inkomst.

Utöver semestertillägget vill Vänsterpartiet:

  • Höja anslagen till studentkårernas verksamhet
  • Avsätta pengar för utbyggd studenthälsa
  • Införa förebyggande åtgärder som motverkar skuldsättning efter studierna. Sänkning av förseningsavgifterna till CSN från 450 kr till 200 kr, är en av dessa åtgärder.

Mitt hjärta klappar lite extra för studenter – jag arbetade i 15 år på Studenthälsan i Växjö och vet hur viktigt det är att universitet och högskolor kan erbjuda studenter en väl utbyggd och tillgänglig studenthälsa. Studenthälsans uppdrag handlar främst om att erbjuda hälsofrämjande och förebyggande insatser till studenter Vanliga bekymmer studenter söker för är stress, nedstämdhet, relationsproblem, kris, rädsla att tala inför en grupp och koncentrationssvårigheter som kan leda till problem med studierna. Jag vet av egen erfarenhet hur några enskilda samtal kan ge en student verktyg att hantera sin situation innan bekymren växer sig stora och äventyrar den psykiska hälsan och i förlängningen studierna.

Studenthälsan samarbetar i hög grad med studentkåren, bland annat genom ett aktivt förebyggande arbete kring alkohol, narkotika och tobak. Det handlar om en bra introduktions- och nollningsverksamhet och om att utbilda faddrar till nya studenter. En annan viktig verksamhet som studentkåren och studenthälsan samverkar kring är att utbilda alla de studenter som jobbar ideellt på studentpubarna i ansvarsfull alkoholhantering. Ökade anslag till studentkåren kommer bland annat att möjliggöra ännu bättre mottagande av nya studenter och ökade möjligheter för studentkåren att påverka utbildningens kvalitet och att säkerställa ett studentinflytande.

Det nya förslaget är en fortsättning på Vänsterpartiets studentvänliga reformer som förbättrar ekonomin för landets många studerande. Tidigare har Vänsterpartiet fått igenom en höjning av bidragsdelen av studiemedlet. Från och med i höst höjs det med 300 kronor i månaden.

Jag är både glad och stolt över den här satsningen på landets studenter!

/Elisabet Flennemo

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk